Yayınlar

Yayına Hazırlanan Kitaplar

1 Samet Ağaoğlu, Siyâsî Günlük/Demokrat Parti’nin Kuruluşu, (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), İletişim Yayınları, İstanbul, 1992.

2 Haldun Derin, Çankaya Özel Kalemi’ni Anımsarken (1933-1951), (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), Târih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995.

3 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları, (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), (2 cild), Yapı Kredi Yayınları (YKY), İstanbul, 2010. (Radikal gazetesi tarafından 2010 yılının en iyi 50 kitabı içinde değerlendirildi)

4 Osman Fikret Topallı, Giresun Günlükleri, (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), (2 cild), Alfa Yayınları, İstanbul, 2017.

Kitap Editörlüğü

1 Birinci Meclis, (Editör: Cemil Koçak), Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 1998.