Toplantı ve Organizasyonlar

Akademik Kurul ve Yayın Kurulu Üyelikleri

1 Târih Vakfı Yayın Kurulu , Üye


2 Târih Vakfı Toplumsal Târih Dergisi Yayın Kurulu, Üye


3 Târih Vakfı Kitap Yayın Kurulu, Üye


4 Târih Vakfı Yönetim Kurulu, Üye


5 Târih ve Toplum Dergisi (Yeni Yaklaşımlar) Yayın Kurulu, Üye, (2004-2014)


6 TÜBİTAK Yayın Kurulu, Üye, (1991-1999)


7 YÖK Doçentlik Jüri Atama Alt Komite, Üye, (2012-2015)


8 Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, Üye


9 Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu, Üye