Yayınlar

Sunuş Yazıları

1 “Sunuş”, Samet Ağaoğlu/Siyâsî Günlük/Demokrat Parti’nin Kuruluşu, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, s. 7-18.

2 “Samet Ağaoğlu’nun Cep Defterlerine Yazdığı ‘Siyâsî Günlük’ü Yayınlandı: Belge ve Yorumlarla Yakın Târihimiz”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 118, (28 Mayıs 1992), s. 8-9.

3 “Sunuş”, Haldun Derin/Çankaya Özel Kalemi’ni Anımsarken (1933-1951), Târih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, s. I-VI.

4 “Çok Renkli Bir Yazardan Renkli Anılar”, Cumhuriyet Kitap, Sayı: 268, (6 Nisan 1995), s. 13.

5 “Editörün Sunuşu”, Birinci Meclis, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 1998, s. I-V.

6 “Hüseyin Câhit Yalçın ve Portreleri Üzerine Bâzı Notlar”, Hüseyin Câhit Yalçın/Tanıdıklarım, YKY, İstanbul, 2001, s. 7-19.

7 “Önsöz: Bir Rapor Üzerine Değerlendirmeler”, Umûmî Müfettişler Toplantı Tutanakları (1936), (Yayına Hazırlayan: M. Bülent Varlık), Dipnot Yayınları, Ankara, 2010, s. 11-23.

8 “Önsöz”, Haldun Derin/Çankaya Özel Kalemi’ni Anımsarken (1933-1951), (İkinci baskı), Doğan Kitap, İstanbul, 2017, s. 1.

9 “Sunuş”, Berthe Georges-Gaulis’den Mektuplar, (Bir Fransız Gazetecinin Türkiye ve Orta Doğu İzlenimleri), (Derleyenler: Aliye Pekin Çelik ve Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021, s. 13-23.