Yayınlar

Belge Yayınına Katkılar

1 Yücel Demirel, “Bir Belge: Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Bulunan Tek Toplantı Tutanağı”, Mete Tunçay’a Armağan, (Derleyenler: Mehmet Ö. Alkan, Tanıl Bora ve Murat Koraltürk), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 751-760.

2 Mete Tunçay, “1923 Yaz Seçimleri”, Toplumsal Târih, Sayı: 165, (Eylül 2007), s. 74-75.

3 Mete Tunçay, “Yeni Bir Belge: ‘Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti’nin Düzeni”, Toplumsal Târih, Sayı: 165, (Eylül 2007), s. 36-39.