Yayınlar

Çeviriler

1 “Gotthard Jaeschke/Gâlip Kemâlî Söylemezoğlu’nun Eserlerine Toplu Bakış”, Târih ve Toplum, Sayı: 3, (Mart 1984), s. 76-77.

2 “Gotthard Jaeschke/Osmanlı Veliahtı Abdülmecid’in 16 Temmuz 1919 Târihli Lâyihâsı”, Târih ve Toplum, Sayı: 16, (Nisan 1985), s. 68-69.

3 “Kurtuluş/Kurtuluş’un Almanca Özel Sayısı/Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası’nın [Yayın] Organı”, Târih ve Toplum, Sayı: 65, (Mayıs 1989), s. 50-56.