Toplantı ve Organizasyonlar

Kongre Düzenleme Kurulu Üyelikleri

1 “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar ve Tartışmalar: I. Uluslararası Târih Kongresi”, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Târih Vakfı, Ankara, (24-26 Mayıs 1993)


2 “İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları”, Boğaziçi Üniversitesi & Bilgi Üniversitesi & Sabancı Üniversitesi), Bilgi Üniversitesi/İstanbul, (24-25 Eylül 2005)

3 “90 Yılın Ardından Lozan”, İnönü Vakfı & Sabancı Üniversitesi, Ankara, (8 Ekim 2013)