Yayınlar

Kitap Tanıtımı ve Eleştiri Yazıları

1 “İkinci Meşrûtiyet ve 31 Mart Ayaklanması Hakkında İki Almanca Kaynak Kitap”, Târih ve Toplum, Sayı: 7, (Temmuz 1984), s. 63-64.

2 “Ebubekir Hâzım Tepeyran: Hayâtı ve Hâtırâları”, Târih ve Toplum, Sayı: 8, (Ağustos 1984), s. 70-72.

3 “Bir Sinemacının Anıları”, Yapıt, (Toplumsal Araştırmalar Dergisi), Sayı: 7, (Ekim/Kasım 1984), s. 90-96.

4 “Bezmi Nusret Kaygusuz’un Hâtırâları”, Târih ve Toplum, Sayı: 13, (Ocak 1985), s. 68-71.

5 “Resneli Niyâzi: Balkanlar’da Bir Gerillacı”, Târih ve Toplum, Sayı: 19, (Temmuz 1985), s. 68-69.

6 “Balkan Savaşı Üstüne”, Târih ve Toplum, Sayı: 25, (Ocak 1986), s. 55-57.

7 “Bir İtilâfçının Gözü İle Yakın Târihimiz”, Târih ve Toplum, Sayı: 28, (Nisan 1986), s. 63-64.

8 “Harb-i Umûmî ve Esâret Hâtırâları”, Târih ve Toplum, Sayı: 31, (Temmuz 1986), s. 63-64.

9 “Osmanlı’dan Günümüze Bir Sadrâzam Âilesinin Öyküsü”, Târih ve Toplum, Sayı: 36, (Aralık 1986), s. 59-62.

10 “Hüseyin Câhit Yalçın’ın Anıları”, Târih ve Toplum, Sayı: 37, (Ocak 1987), s. 64.

11 “Almanya’nın İlk Ankara Büyükelçisi Rudolf Nadolny’nin Türkiye Anıları”, Târih ve Toplum, Sayı: 40, (Nisan 1987), s. 57-58.

12 “Hammer’in Hâtırâları”, Târih ve Toplum, Sayı: 43, (Temmuz 1987), s. 63-64.

13 “İki İttihatçının Hâtırâları”, Târih ve Toplum, Sayı: 44, (Ağustos 1987), s. 61-63.

14 “Hans Rohde’nin Üç Kitabı”, Târih ve Toplum, Sayı: 48, (Aralık 1987), s. 63-64.

15 “General Cemil Conk’un Balkan ve Çanakkale Savaşı’nda Tuttuğu Günlük”, Târih ve Toplum, Sayı: 52, (Nisan 1988), s. 60-62.

16 “Serbest Cumhuriyet Fırkası Hakkında Bir Propaganda Broşürü”, Târih ve Toplum, Sayı: 53, (Mayıs 1988), s. 69-71.

17 “Anti-Nazi Direniş Hareketinin İstanbul’daki Faaliyetleri”, Târih ve Toplum, Sayı: 59, (Kasım 1988), s. 62-63.

18 “Soğuk Savaş Yıllarında Türk Dış Politikası”, Târih ve Toplum, Sayı: 90, (Haziran 1991), s. 61-64.

19 “Sayılarla Sosyal Politika Târihi”, Târih ve Toplum, Sayı: 92, (Ağustos 1991), s. 57-60.

20 “Yarın’ın Bugünü”, Birikim, Sayı: 41, (Eylül 1992), s. 89-91.

21 “Bir Kitap: Partiler Târihi”, Târih Vakfı’ndan Haberler, Sayı: 18, (Aralık 1992), s. 9-10.

22 “Eski Bilgilerden Yeni Yorumlara”, Târih ve Toplum, Sayı: 111, (Mart 1993), s. 57.

23 “Bir ‘Tez’in Düşündürdükleri”, Târih ve Toplum, Sayı: 111, (Mart 1993), s. 57-58.

24 “Üzerinde Düşünülmüş Cesur Bir Çalışma”, Târih ve Toplum, Sayı: 112, (Nisan 1993), s. 57-59.

25 “Resmî Târih’in Târihi”, Târih ve Toplum, Sayı: 116, (Ağustos 1993), s. 57-58.

26 “Türk-Alman İlişkileri (1933-1939) Üzerine Başarılı ve Örnek Alınması Gereken Bir Doktora Tezi”, Toplumsal Târih, Sayı: 8, (Ağustos 1994), s. 47-49.

27 “Nazi Döneminde Hazırlanmış Bir Doktora Tezinin Mübâdeleye Bakışı”, Târih ve Toplum, Sayı: 137, (Mayıs 1995), s. 62-63.

28 “İkinci Dünyâ Savaşı’nda Kâzım Karabekir’in CHP Meclis Grubu Konuşmaları”, Toplumsal Târih, Sayı: 17, (Mayıs 1995), s. 62-64.

29 “Denge Oyunu”, Toplumsal Târih, Sayı: 18, (Haziran 1995), s. 54-55.

30 “Genç Türkler, Millî Mücâdele, Kemâlizm, Türk Devrimi ve İslâm Dünyâsı”, Toplumsal Târih, Sayı: 19, (Temmuz 1995), s. 53-54.

31 “Zafer Kars’ın Kitabı Vesilesi İle Târih Çalışmalarında Yöntem Üzerine”, Toplumsal Târih, Sayı: 25, (Ocak 1996), s. 62-64.

32 “Bir Eleştirinin Düşündürdükleri”, Târih ve Toplum, Sayı: 151, (Temmuz 1996), s. 59-61.

33 “‘1908 Devrimi’ ve Bir Kez Daha Yöntem Üzerine”, Toplumsal Târih, Sayı: 45, (Eylül 1997), s. 59-61.

34 “Niyâzi Berkes’in Anıları Üzerine”, Toplumsal Târih, Sayı: 47, (Kasım 1997), s. 60-62.

35 “CHP Üzerine Yeni Bir Araştırma”, Toplum ve Bilim, Sayı: 82, (Güz 1999), s. 198-210.

36 “Çok-Partili Düzene Geçişte Dış Etmenlerin Araştırıldığı Bir Doktora Tezi Üzerine”, Târih ve Toplum, Sayı: 197, (Mayıs 2000), s. 62-64.

37 “Millî Şef Dönemi Üzerine Bir Doktora Tezi (Ya da Bir Doktora Tezi Nasıl Olmamalıdır!)”, Toplumsal Târih, Sayı: 52, (Mayıs 2000), s. 52-57.

38 “Madamlarımızın ve Mösyölerimizin Târihi Üzerine Kritik Bir Bakış”, Toplumsal Târih, Sayı: 81, (Eylül 2000), s. 61-62.

39 “Hatay Neden Sorun Oldu? Nasıl Sorun Olmaktan Çıktı?”, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 3, (Bahar 2006), s. 265-272.

40 “Camilla Dawletschin-Linder: Diener Seines Staates: Celal Bayar (1883-1986) und die Entwicklung der Modernen Türkei (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Turkologie und Türkeikunde; herausgegeben von Klaus Kreiser, Band 6, 2003, pp. 293)”, International Journal of Middle East Studies (IJMES), (Published by the Cambridge University Press on behalf of the Middle East Studies Association of North America), Volume: 38, Issue: 2, (Mai 2006), pp. 314-315.

41 “Lâtife Hanım Kritiği Üzerine Kritik”, Toplumsal Târih, Sayı: 154, (Ekim 2006), s. 6-7.

42 “Bir Kritiğin Kritiği”, Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), Sayı: 4, (Güz 2006), s. 301-306.

43 “Talât Paşa’nın Evrâkı ve Murat Bardakçı”, Toplumsal Târih, Sayı: 182, (Şubat 2009), s. 30-36.

44 “61 Yıl Sonra Günışığında”, Radikal Kitap, Sayı: 453, (20 Kasım 2009).