Yaşam Öyküsü

C emil Koçak, 23 Mart 1956 târihinde İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1974 yılında Ankara Üniversitesi siyâsal Bilgiler Fakültesi (SBF) Basın-Yüksek Okulu (BYYO) (halen İletişim Fakültesi)’ne girdi. SBF BYYO Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. Ardından SBF’de siyâset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora derslerini tamamladı. 1980 yılında siyâset bilimi alanında doktora yeterlik sınavını vererek, Prof. Dr. Mete Tunçay’ın danışmanlığında doktora tezine başladı.

1983 yılının yaz aylarında tamamladığı doktora tezi Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945) başlığını taşıyordu. Doktora tezinin kabul sürecini Resmî târihe Meydan Okuyorum kitabında, 1985 yılında kamu yönetimi ve siyâset bilimi alanında kabul edilmesinden otuz yıl sonra ayrıntıları ile anlattı. Tezi ilk kez 1986 yılında Yurt Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı ve Afet İnan târih Araştırmaları Ödülü kazandı.

1984 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ta görev aldı. Kurumda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1991-1999 yılları arasında Yayınlar Daire Başkanlığı yaptı. 1991 yılında Türk-Alman İlişkileri (1923-1939) (İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde siyâsal, Kültürel, Askeri ve Ekonomik İlişkiler) kitabı, Türk târih Kurumu yayınları arasında çıktı ve aynı yıl Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl siyâset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu.

1999 yılında eğitime başlayan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak katıldı. 2007 yılında profesör oldu.

İkinci Parti kitabı 2010 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Araştırma Ödülü’nü kazandı. 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları kitabı, Radikal gazetesi tarafından 2010 yılının en iyi 50 kitabı arasında değerlendirildi.

2011-2016 yılları arasında Star gazetesinde haftalık târih yazıları ile yer aldı. Bu yazılar Timaş yayınevi tarafından kitap olarak da basıldı. Çok sayıda televizyon programlarına katıldı; mülâkat ve röportajları günlük gazetelerde, haftalık ve aylık dergilerde yayınlandı. 2011-2013 yılları arasında Ahaber televizyon kanalında haftalık Eski Defterler adlı târih programını ve 2014-2015 yılların da Kanal360 televizyonunda yine haftalık târih 360 programını oluşturdu ve yönetti.

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal târih Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı; mütevelli heyet üyesi olarak uzun yıllar vakfın yönetimine ve çalışmalarına katıldı. Vakfın kitap ve dergi yayınlarında yayın kurulu üyesi olarak da görev aldı. târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar) dergisinin 2004-2014 döneminde yayın kurulu üyesiydi.


Koçak, yakın dönem siyasi târihimizle ilgili araştırmalarını ve yayınlarını sürdürmektedir.