Yayınlar

Gazete ve Dergi Mülakatları & Röportajları

1 “Türkiye’de Bir Alman Subayı: Nazi Almanyası’nın Ankara Ataşemiliteri (1936-1944) General [Hans] Rohde’nin Türkiye Anıları Hakkında Oğlu Dr. Dieter Rohde İle Bir Konuşma”, Târih ve Toplum, Sayı: 5, (Mayıs 1984), s. 18-26.

2 “Yıllardır Kapanmayan Yara: Kürt Sorunu”, Nokta, Yıl: 7, Sayı: 6, (12 Şubat 1989), s. 15.

3 “Yakın Târihimizin Diyalektiği ve Niyâzi Berkes”, Cönk, Yıl: 1, Sayı: 3, (Şubat 1989), s. 2.

4 “Muhalefet Ortadan Kaldırıldı”, Târih Terüddütten İbârettir, (Sefâ Kaplan), Endülüs Yayınları, İstanbul, (1990), s. 71.

5 “Târih: İstiklâl Mahkemeleri: Işık, Biraz Daha Işık... ‘Muhalefet Ortadan Kaldırıldı’”, Nokta, Yıl: 8, Sayı: 11, (18 Mart 1990), s. 81.

6 (Soli Özel ile birlikte), “Son Pâdişah Vahdettin’in Torunu Hümeyrâ Özbaş İle Başbaşa”, Târih ve Toplum, Sayı: 79, (Temmuz 1990), s. 9-17.

7 “Günümüzde Atatürk Düşüncesi: Atatürkçülük Yetmiyor... ‘Resmî İdeoloji İle Çoğulculuk Olur mu?’”, Nokta, Yıl: 8, Sayı: 49, (9 Aralık 1990), s. 54-55.

8 “Samet Ağaoğlu’nun Anıları Yayınlanıyor: Yanıbaşımızdaki Târih... ‘Önemli Bir Belge’”, Nokta, Yıl: 10, Sayı: 16, (19 Nisan 1992).

9 “Alman Arşiv Belgeleri: Türkiye, Bergen-Belsen’de Ölümü Bekleyen Türk Yahudisine Sâhip Çıkmadı... ‘Şok Geçirdim’”, Aktüel, Sayı: 74, (3-9 Aralık 1992), s. 46-51.

10 “Dönem Târihi (Târihçinin Mutfağı)”, Toplumsal Târih, Sayı: 86, (Şubat 2001), s. 20-22.

11 “Cemil Koçak ile Röportaj), Okyanus (Sabancı Üniversitesi Okyanus Yayın Kulübü), Sayı: 10, (Aralık 2006), s. 40-47.

12 (Neşe Düzel ile röportaj), Radikal, (13 Kasım 2006).

13 (Boris Kalnok ile röportaj), Die Welt, (22 Mayıs 2007).

14 (Nilüfer Zengin ile röportaj), Bianet, (29 Ağustos 2007).

15 “Nutuk Nasıl Okunmalı?”, Milliyet Kitap, (27 Kasım 2007).

16 ”Atatürk Son Yedi Yılında Yapayalnızdı”, (Fadime Özkan ile röportaj), Star, (24 Kasım 2008).

17 “Atatürk’ün ‘Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır’ Diye Bir Lâfı Yok!”, (Ekin Karaca ile röportaj), Yeni Aktüel, (1-15 Nisan 2009).

18 “Kemâlistler Nutuk’u Nasıl Sansürledi?”, (Murat Tokay ile röportaj), Zaman (Pazar), (19 Nisan 2009).

19 (Neşe Düzel ile röportaj), Taraf, (9-10-11 Kasım 2009).

20 “Orduda İlk Cunta 1946’da Kuruldu”, (Murat Aksoy ile röportaj), Yeni Şafak, (8 Mart 2010).

21 “Amerika İstemediği İçin Darbe Olmuyor”, (Murat Aksoy ile röportaj), Yeni Şafak, (9 Mart 2010).

22 “Popüler Târih Resmî Târihin Kozmetik Yönü Olarak Gündeme Geliyor”, (Gökçen Dinç ile röportaj), Yeni Aktüel, (15-18 Nisan 2010).

23 “Yakın Dönem Târih Mitolojileriyle Hesaplaşmalıyız”, (Murat Bozluolcay ile röportaj), Radikal Kitap, Sayı: 474, (16 Nisan 2010), s. 26-27.

24 “İnönü Dönemi Bir Diktatörlüktür, Ama Faşizm Değildir”, (Murat Tokay ile röportaj), Zaman (Pazar), (9 Mayıs 2010).

25 “İnönü was a Dictator, But Comparing him to Hitler is Unfair”, (Murat Tokay ile röportaj), Zaman’s Today (Sunday’s Zaman), (9 Mayıs 2010).

26 “CHP Oldum Olası Sandığı Sevmedi”, Star, (Fadime Özkan ile röportaj), (17 Mayıs 2010).

27 “Politika Yapan Bir Ordu Bütünlüğünü Koruyamaz”, Anlayış, (Ali Aslan ile röportaj), Sayı: 84, (Mayıs 2010), s. 32-36.

28 “Saflaşmış Pozisyonlar Görmeye Çalışmak, Târihyazımının Önemli Bir Hatâsı”, (Âsım Öz ile röportaj), Umran, Sayı: 191, (Temmuz 2010), s. 132-138.

29 “Kemâlistler Nutuk’u Nasıl Sansürledi?”, Güçlühaber.com, (2010).

30 “Party Expects Kılıçdaroğlu to do a Little Magic”, (Yonca Poyraz Doğan ile röportaj), Zaman’s Today (Sunday’s Zaman), (27 Aralık 2010).

31 “CHP Kılıçdaroğlu’ndan Sihirbazlık Bekliyor”, (Yonca Poyroz Doğan ile röportaj), Zaman, (27 Aralık 2010).

32 “Resmî Târihe Meydan Okuyorum”, (Murat Tokay ile röportaj), Zaman (Pazar), (16 Ocak 2011).

33 “Muhalif Seslerin ‘Sessiz’ Târihi”, (Bahadır Özgür ile röportaj), Radikal Kitap, Sayı: 515, (28 Ocak 2011).

34 “Herkes Kendi Târihini Tabulaştırıyor”, (İsmâil Uslu ile röportaj), Gerçek Hayat, Sayı: 590, (13-20 Şubat 2011).

35 “27 Mayıs’ın Bayram Olduğunu Bugün Kim Hatırlıyor?”, (Ayça Örer ile röportaj), Radikal Kitap, (24 Şubat 2012).

36 “Kemâlizm Tutarsız Bir İdeoloji; O Bakımdan Eleştirisi Kolay”, (Samet Altıntaş ile röportaj), Zaman, (6 Ocak 2013).

37 “Kürtlere Etnik Haklar Amasya’da Verilmişti”, (Helin Alp ile röportaj), Akşam, (24 Ocak 2013).

38 “Herkesin Târihi Kendine!”, (Cem Erciyes ile röportaj), Radikal Kitap, (8 Şubat 2013).

39 “Bugünü Anlamak İçin Geçmişi Sorgulamak Şart!”, Star Kitap, Sayı: 71, (11 Eylül 2014), s. 4.

40 “İşimiz, Resmî Târihin Halının Altına Süpürdükleriyle”, (Röportaj: Hâlid Kandemir), Derin Târih, Sayı: 31, (Ekim 2014), s. 44-46.

41 “Resmî Târihe Meydan Okuyorum ve Târih Şuuru Üzerine”, (Röportaj: Fâruk Hânedar ve Kerim Demir), Aylık, Yıl: 11, Sayı: 121, (Ekim 2014), s. 32-35.

42 “ABD’nin Onayı Olmadan Darbe Yapılamaz”, Zaman (Hafta Sonu Eki), (Röportaj: Ali Değermenci), (23 Temmuz 2016).

43 “Halk Sokağa Çıkınca Vatandaş Darbe Yapamadı”, Yeni Şafak, (15 Temmuz 2016 darbe eki), (30 Temmuz 2016).

44 “Bütün Darbeciler Ortak Zihniyete Sâhip”, Beyaz Târih, (Röportaj: Yunus Emre Deli), (7 Eylül 2016).

45 “27 Mayıs’ı Kopyala 15 Temmuz’a Yapıştır”, Star, (Röportaj: Bedir Acar), (13 Eylül 2016).

46 “Karabekir’i Tam Aksiyle Suçlamak Haksızlık”, Radikal Kitap, (Röportaj: Neval Akbıyık), (18 Kasım 2016).

47 “Engellenen Karabekir Suikâstının Perde Arkası”, Sabah, (Röportaj: Olkan Özyurt), (20 Kasım 2016).

48 “27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a Türkiye’de Ordu ve Politika”, Ortak Hâfıza, Sayı: 1, (Ocak-Haziran 2020), s. 42-47.

49 “1926’dan Günümüze ‘Türklüğü Tahkir’ Dâvâları”, Agos, Sayı: 1231, (31 Ocak 2020), s. 16.

50 “27 Mayıs Rûhu CHP’de Halâ Yaşıyor”, Sabah, (Röportaj: İsa Tatlıcan), (11 Mayıs 2020).

51 “Tüm Cuntaların Arkasında Emekli Subaylar Vardı”, Sabah, (Röportaj: İsa Tatlıcan), (8 Nisan 2021).

52 “Madalyonun Arka Yüzü”, Dünyâbizim, (Röportaj: Deniz Demirdağ), (1 Haziran 2021).

53 “En Yoğun Katılımlı ve Güvenilir Seçim Bizde Yapılıyor”, Sabah, (Röportaj: Göksan Göktaş), (14 Mayıs 2023).

54 “Tarihçilik ve Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları”, Düşünce, Sayı: 19, (2023), s. 115-128.

55 “27 Mayıs'ın Kayıp Anayasası”, Yeni Şafak, (Röportaj: Latife Beyza Turgut), (26 Mayıs 2024).