Koçak'ın Biyografisi


C emil Koçak, 23 Mart 1956 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Basın-Yüksek Okulu (BYYO) (halen İletişim Fakültesi)’ne girdi. SBF BYYO Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden 1978 yılında mezun oldu. Ardından SBF’de siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora derslerini tamamladı. 1980 yılında siyaset bilimi alanında doktora yeterlik sınavını vererek, Prof. Dr. Mete Tunçay’ın danışmanlığında doktora tezine başladı.

1983 yılının yaz aylarında tamamladığı doktora tezi Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945) başlığını taşıyordu. Doktora tezinin kabul sürecini Resmî Tarihe Meydan Okuyorum kitabında, 1985 yılında kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında kabul edilmesinden otuz yıl sonra ayrıntıları ile anlattı. Tezi ilk kez 1986 yılında Yurt Yayınları tarafından kitap olarak yayınlandı ve Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü kazandı.

1984 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ta görev aldı. Kurumda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1991-1999 yılları arasında Yayınlar Daire Başkanlığı yaptı. 1991 yılında Türk-Alman İlişkileri (1923-1939) (İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Siyasal, Kültürel, Askeri ve Ekonomik İlişkiler) kitabı, Türk Tarih Kurumu yayınları arasında çıktı ve aynı yıl Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu.